kwartalnik rzut

CFP Prawo
wnoszę o zmianę programu nauczania w zakresie wiedzy o prawie i procesie inwestycyjnym (również w kontekście historycznym). Prawo to klucz do wpływu na kształt przestrzeni. Środowisko polskich architektów i urbanistów wciąż siłuje się z zamkiem. Rozwiążmy ten problem.
Hallstatt, Chiny, fot. Hanno Böck
W 2011r. do mieszkańców położonego w austriackich Alpach Hallstatt dotarła wiadomość, że w Chinach budowana jest dokładna replika ich miejscowości.
Szacuje się, że nawet 800 tys. Polaków jest uzależnionych od alkoholu, picie 2–2,5 mln osób można określić jako szkodliwe i nadmierne, a średnia ilość spożywanego przez Polaków alkoholu wzrasta. Czemu służą „programy trzeźwości” i jak polityka samorządowa wpływa na charakter śródmiejskich ulic?

Jesteśmy prekariuszami

Rozmowa z Peggy Deamer i Aaronem Cayerem

Dyskurs produkujący obrazy tworzącego samotnie geniusza, obdarzonego talentem i kreatywnością, prowadzi do racjonalizowania długich, niepłatnych nadgodzin jako niematerialnej ofiary, którą składamy na rzecz społeczeństwa.
„Idea Disneylandów jest prosta. Będzie to miejsce dla ludzi szukających szczęścia i wiedzy” - „The Disneyland Story” – tak w 1955 roku biuro projektowe WED (Walter Elias Disney) Enterprises opisywało inwestycję, której realizacja wpływa na przestrzenie naszych miast do dziś.
Co tak właściwie oznacza zamieszczone w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów sformułowanie: „Architekci nie krytykują złośliwie lub nieuczciwie, ani nie dyskredytują w ten sposób pracy innych architektów”?
Pod koniec 2019 r. w Lublinie zorganizowano ogólnopolski konkurs na projekt architektoniczny i ekspozycyjny dla Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Zapachniało dawno nieotwieraną szafą, którą ktoś na strychu uchylił z charakterystycznym skrzypnięciem drzwi. Co z niej wypadnie, a co nie?
Year of Ox - 1993

Kulturotwórcza rola technologii

rozmowa z Benem Van Berkelem

Gdzieś w głębi zawsze przemawiała do nas wizja pracy architekta raczej jako ogniwa w procesie niż postaci centralnie nim zarządzającej w hierarchicznym sensie. Zawsze chciałem być architektem, którego rolą jest łączenie ludzi.