kwartalnik rzut

chłopiec na chuśtawce

Gra w dwa ognie

Pomiędzy ryzykiem a konformizmem, czyli jak tworząc przestrzenie do zabawy unikać sztampy oraz sztywnego gorsetu biurokracji.

Pomiędzy ryzykiem a konformizmem, czyli jak tworząc przestrzenie do zabawy unikać sztampy oraz sztywnego gorsetu biurokracji.
CFP Prawo
Wnoszę o zmianę programu nauczania w zakresie wiedzy o prawie i procesie inwestycyjnym (również w kontekście historycznym). Prawo to klucz do wpływu na kształt przestrzeni. Środowisko polskich architektów i urbanistów wciąż siłuje się z zamkiem.
Wykup i zbalansowany podział ziem – prywatnej i państwowej – powinien być planem długoterminowym, sformułowanym jako jeden z głównych celów strategicznych. Przyjęta teza może wydawać się kontrowersyjna w świetle wydarzeń historycznych. Jednakże argumentuję ją tym, że proponowana reforma wymaga nowej struktury zarządzania, kwestionującej ówczesne centralne monitorowanie i kontrolę gruntów rolnych – niezmieniającą się od czasów PGR-ów.
Choć to nie o niej mówi się jako o architektonicznej Nagrodzie Nobla, przyznawaną w trzyletnich cyklach Aga Khan Award for Architecture krytyka architektoniczna uznaje dziś za wyróżnienie ważne i prestiżowe, choć otrzymują je jedynie obiekty powstające w miejscach stale zamieszkiwanych przez społeczności muzułmańskie i na ich potrzeby.
łąka z kroawmi, a w tle panorama blokowiska

Uspołeczniamy Berlin

Rozmowa z Joanną Kusiak

Do kogo należy miasto? Pytanie, które do tej pory nurtowało raczej socjologów i miejskich aktywistów, od jakiegoś czasu zaprząta głowy zwykłych berlińczyków. Winne są rosnące w galopującym tempie czynsze. W mieście, w którym 85% mieszkańców wynajmuje mieszkania, ta kwestia dotyczy prawie każdego.
Choć dla wielu partycypacja wydawać się może jedynie dodatkiem do planowania urbanistycznego, dotyczy ona sprawy elementarnej – publicznego, swobodnego i świadomego dysponowania niezbywalnym prawem do miasta i jego zasobów.
Hallstatt, Chiny, fot. Hanno Böck
W 2011r. do mieszkańców położonego w austriackich Alpach Hallstatt dotarła wiadomość, że w Chinach budowana jest dokładna replika ich miejscowości.