kwartalnik rzut

w gronie autorów od14/09/2020
liczba publikacji4
CFP Prawo
Wnoszę o zmianę programu nauczania w zakresie wiedzy o prawie i procesie inwestycyjnym (również w kontekście historycznym). Prawo to klucz do wpływu na kształt przestrzeni. Środowisko polskich architektów i urbanistów wciąż siłuje się z zamkiem.
Co tak właściwie oznacza zamieszczone w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów sformułowanie: „Architekci nie krytykują złośliwie lub nieuczciwie, ani nie dyskredytują w ten sposób pracy innych architektów”?