kwartalnik rzut

w gronie autorów od14/09/2020
liczba publikacji2
Co tak właściwie oznacza zamieszczone w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów sformułowanie: „Architekci nie krytykują złośliwie lub nieuczciwie, ani nie dyskredytują w ten sposób pracy innych architektów”?