kwartalnik rzut

w gronie autorów od11/10/2020
liczba publikacji1
Zamiast tłumaczyć budynki przez umieszczanie ich w ogólnych i jasno określonych ramach lub definiowanie ich za pomocą nic nieznaczących pojęć i przymiotników, spróbujmy oczyścić pole refleksji ze zbędnych pewników i skupmy się na konkretnej sytuacji, którą tworzy i w której funkcjonuje architektura.