kwartalnik rzut

Ekonomie przyszłości sezon drugi

kurator cyklu: Przemysław Wielgosz

organizator: Biennale Warszawa

Gorączkowy „powrót do normalności”, zwany też „nową normalnością”, forsowany przez rządy i elity kapitału na całym świecie, stanowi próbę rozruszania globalnej gospodarki, możliwie jak najszybszego powrotu na stare tory. Tak jakby nic się nie stało. Z pewnością nie wyeliminuje to przyczyn kryzysu, a wielce prawdopodobne, że przyczyni się do jego pogłębienia.

Drugi sezon „Ekonomii przyszłości” jest kontynuacją cyklu, który rozpoczęliśmy w styczniu 2020, a w kwietniu zmodyfikowaliśmy go w odpowiedzi na nowe uwarunkowania spowodowane pandemią. Rozwijający się kryzys potwierdził naglącą potrzebę poszukiwania innych sposobów myślenia o ekonomii i innych modeli praktyki ekonomicznej. Gorączkowy „powrót do normalności”, zwany też „nową normalnością”, forsowany przez rządy i elity kapitału na całym świecie, stanowi próbę rozruszania globalnej gospodarki, możliwie jak najszybszego powrotu na stare tory. Tak jakby nic się nie stało. Z pewnością nie wyeliminuje to przyczyn kryzysu, a wielce prawdopodobne, że przyczyni się do jego pogłębienia.

Niemniej warto zauważyć, że dotychczasowe programy ratunkowe poczyniły zauważalne szczeliny w gmachu ekonomicznej ortodoksji. Rozwiązania, takie jak powiązanie pomocy dla firm z zakazem zwolnień, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych, czy zniesienie limitu zadłużenia, wskazują kierunki możliwych reform. Wciąż jednak to zaledwie namiastka radykalnej zmiany, której potrzebujemy. Aby jej dokonać, trzeba nie tylko śmiałości ekonomicznej i odwagi politycznej, ale też oddolnej presji na rządzących, wymuszania konkretnych rozwiązań, które ułożą się w program postępowej zmiany.

Doświadczenia kryzysu lat 2007–2015 i obecnego uczą, że aby rzeczywiście stawić czoła narastającym nierównościom, destabilizacji finansowej, prekaryzacji pracy, degradacji ekologicznej i skutkom destabilizacji klimatu, nie wystarczy po prostu porzucić dziedzictwo neoliberalizmu. Trzeba wyjść poza jego konwencjonalne alternatywy, poza granice nieortodoksyjnych nurtów ekonomii, tak aby przedefiniować samo pojęcie i zasadnicze stawki nauk ekonomicznych.

Program

20 października | 18:00
„Jak przetrwać w antropocenie?” | prof. Ewa Bińczyk (UMK)

17 listopada | 18:00
„Feministyczna wizja ekonomii przyszłości” | prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (UJ)

15 grudnia | 18:00
„Zglobalizowana produkcja, czyli efekt motyla w praktyce” | dr Maciej Grodzicki (UJ)

Wszystkie informacje, linki do spotkań i zapisów dostępne na stronie Biennale Warszawa

źródło: materiały organizatora