kwartalnik rzut

O NAS

Jesteśmy grupą projektową, która nie tworzy budynków. Pracujemy słowami, generując narracje i dyskursy za pomocą wydawanego od 2013 roku kwartalnika. Skończyliśmy nie tylko architekturę, ale też socjologię, historię sztuki i kulturoznawstwo. Za dnia ukrywamy się w pracowniach architektonicznych, redakcjach, fundacjach i w warszawskim pawilonie architektury ZODIAK. Konfrontując różnorodne dyscypliny, style, doświadczenia i opinie, staramy się poszukiwać nowych ścieżek rozwoju krytyki architektonicznej w Polsce.


PISMO

Każdy z numerów Kwartalnika RZUT poświęcony jest innemu zagadnieniu związanemu z szeroko pojętą teorią architektury i urbanistyki. Większość tekstów wybierana jest w otwartej formule Call For Papers, umożliwiającej współtworzenie pisma wszystkim zainteresowanym.


PLATFORMA

Od 2020 roku RZUT stał się także platformą internetową, która ułatwia dostęp do bogatego archiwum publikowanych w Kwartalniku tekstów, wzbogacając je o zupełnie nowe, dynamicznie reagujące na rzeczywistość treści.


ZESPÓŁ

Zajmujemy się pisaniem, opowiadaniem i krytyką. Tekst, rysunek i budynek to dla nas równorzędne elementy świata, w którym nie ma podziału na teorię i praktykę. Jako zespół organizujemy dyskusje (m.in. Wieczny Kryzys – cykl spotkań w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK), uczestniczymy w roli tutorów na warsztatach studenckich (OSSA Warszawa) i tworzymy projekty badawcze w ramach wystaw związanych z architekturą (współpraca przy wystawie w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2021 r.).


RADA NAUKOWA

Od strony merytorycznej Kwartalnik wspiera Rada Naukowa związana z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej:

  • mgr Grzegorz A. BUCZEK
  • mgr Paweł GRODZICKI
  • dr inż. arch. Grzegorz RYTEL
  • prof. nzw. dr hab. Jan SŁYK

REDAKCJA

Funkcja redaktora prowadzącego / redaktorki prowadzącej jest rotacyjna.

Karolina Matysiak
kmatysiak@kwartalnikrzut.pl 

Współpracowała z Fundacją Centrum Architektury, Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią Arsenał w Białymstoku, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami oraz Uniwersytetem Warszawskim.
Andrzej Olejniczak
aolejniczak@kwartalnikrzut.pl

Absolwent Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się problemami teorii architektury w jej relacji do nauk szczegółowych i ideologii. Na co dzień projektuje architekturę przemysłową i prowadzi badania środowiska zbudowanego.
Zofia Piotrowska
zpiotrowska@kwartalnikrzut.pl

Redaktorka Kwartalnika RZUT. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Bada zagadnienia i publikuje teksty dotyczące kryzysu mieszkaniowego i problematyki dostępnego mieszkalnictwa. Pracowała w Azji i Holandii, obecnie zajmuje się projektowaniem urbanistycznym i architekturą mieszkaniową w biurze BBGK Architekci.
Łukasz Stępnik
lstepnik@kwartalnikrzut.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2020 roku prowadzi zajęcia z projektowania. Praktykę zawodową zdobywał w Zurychu, obecnie współtworzy zespół pracowni JEMS Architekci. Oprócz tego zajmuje się pisaniem i tłumaczeniem tekstów dotyczących szeroko pojętej teorii przestrzeni. Szczególnie zafascynowany relacjami architektury, prawa i biologii.
Milena Trzcińska
mtrzcinska@kwartalnikrzut.pl

Absolwentka Wydziału Architektury PW i Instytutu Kultury Polskiej UW. Zajmuje się projektowaniem, badaniem i pisaniem o architekturze i mieście. Interesuje się związkami architektury z naukami społecznymi oraz edukacją architektoniczną.
Matylda Gąsiorowska
mgasiorowska@kwartalnikrzut.pl

Projektantka i badaczka miasta. Zajmuje się przestrzenią publiczną. Stara się łączyć projektantów z użytkownikami poprzez konsultacje społeczne. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiowała również architekturę w Walencji i socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.
Igor Łysiuk
ilysiuk@kwartalnikrzut.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Karlsruhe Institute of Technology. Z ramienia Oddziału Warszawskiego SARP współodpowiedzialny za powstanie oraz program ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury oraz za działania Sekcji Młodych OW SARP.
Katarzyna Billik
kbillik@kwartalnikrzut.pl

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury PW, stypendystka na Politechnice w Tampere w Finlandii. Praktykę zawodową zdobywała w renomowanych biurach w Polsce, Szwajcarii i Hiszpanii. Obecnie zaangażowana jest w projekty użyteczności publicznej, w szczególności w budowę muzeów na warszawskiej cytadeli.
Wojciech Mazan
wmazan@kwartalnikrzut.pl

Jest architektem, ukończył z wyróżnieniem studia w ramach programu MPhil in Architecture and Urban Design: Projective Cities na Architectural Association School of Architecture w Londynie. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i studiował na Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Pracował jako badacz na Royal College of Art w Londynie. Od 2017 roku współtworzy pracownię projektową PROLOG.
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE FUNDACJĄ

Katarzyna Billik – wysyłka, prenumeraty
Matylda Gąsiorowska – umowy, administracja
Karolina Matysiak – PR, social media, sprzedaż, faktury
Igor Łysiuk – granty, administracja

WYDAWCA

ILUSTRACJE NA OKŁADKACH, SKŁAD GRAFICZNY
PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ

Przemysław Sobiecki
info@thisisrender.comProwadzenie Fundacji oraz wydawanie Kwartalnika wymagają znaczących środków finansowych i dużego nakładu pracy. Jeśli podoba ci się to, co robimy możesz wspomóc naszą działalność symboliczną darowizną.


wspomóż fundację

Wpłaty przyjmujemy na konto bankowe:
FUNDACJA ELEWACJA
PL 68 1020 1097 0000 7202 0256 6065
Tytułem: DAROWIZNA

Deklaracja dostępności strony kwartalnikrzut.pl

Podmiot: Fundacja Elewacja, wydawca Kwartalnika Architektonicznego RZUT

Dane teleadresowe:

Kwartalnik Architektoniczny RZUT

Fundacja Elewacja

  1. Ksawerów 30/105

02-656 Warszawa

Tel.: +48 ….

Data publikacji strony internetowej 2.0: 03.10.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 03.10.2020

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 20.11.2020

Informacja o dostępności

Fundacja Elewacja zobowiązuje sie zapewnić dostępność stron:

https://www.kwartalnikrzut.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod wymienionym adresem. Zakres dostępności opracowano między innymi na podstawie WAVE Accessibility Scanner (https://wave.webaim.org/), zaleceń EIT Accessibility Group - Pennsylvania State University (https://accessibility.psu.edu/).

Serwis kwartalnikrzut.pl oraz podstrony to internetowy magazyn poświęcony architekturze, na którym publikowane są artykuły, ilustracje, wydarzenia. Serwis oferuje także sklep internetowy.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest całkowicie dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Niektóre cechy serwisu:

– nagłówki są odpowiednio zagnieżdżone;
– cele linków wynikają z treści linków,
- strona została zaprojektowana przy użyciu elementów strukturalnych (zhierarchizowane nagłówki, tytuły i podtytuły, tabele, listy, nagłówek nawigacyjny, stopka),
- strona posiada tagi ARIA, przeznaczone dla lektorów tekstu ekranowego,
- strona zawiera wersję mobilną diostosowaną do urzadzeń o malym ekranie, 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;

– brak opisów alternatywnych i dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik;

– linki będące grafiką nie są podkreślone;

– hierarchia nagłówków wymaga poprawy;

- pomijamy ok. 26 tzw. "redundant link", czyli "nadmiarowych hiperłączy", ponieważ są one kluczowe dla funkcjonowania strony w przejrzystym formacie graficznym;

- puste linki - strona zawiera w niektórych elementach puste linki, pochodzą one od podmiotów zewnętrznych (projektantów szablonu) i nie mogą być zmienione.

Wyłączenia: 

– część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia audiodeskrypcji,

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane i w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści dostosowywane do właściwych dobrych praktyk.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Wszystkie funkcjonalnosci strony podstawowej z pominieciem wyszukiwarki artchiwalnych tejstow, ktora zawiera rozbudowane menu filtrow, niemożliwe do inkorporowania na urządzeniach z małym ekranem.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja z powiększonym kontrastem

  • brak możliwości włączenia większego kontrastu elementów widocznych na stronie, ponieważ kontrast w całym serwisie, to minimum 3.32:1. Niektóre nagłówki posiadają kolor, zmieniany w zależności od aktualnego wydania kwartalnika; uwagi wg narzędzia WAVE Accesibility Scanner o zbyt niskim kontraście dotyczą tylko niektórych tytułów, które są powtórzeniem informacji na ilustracjach, które tytułują.
  • Według serwisu: EIT Accessibility Group - Pennsylvania State University (https://accessibility.psu.edu/) należy unikać tekstów mniejszych, niż 12px.
  • Strona nie posiada mniejszych, niż 12px tytułów ani tekstów. Mniejsze teksty mogą wynikać z podmiotów trzecich, np. stron zewnętrznych Systemów płatności.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: strona@kwartalnikrzut.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: strona@kwartalnikrzut.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienie dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu kwartalnikrzut.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.