kwartalnik rzut

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[data wejścia w życie: 25.09.2020]

Zawartość treści:

1. Administrator
2. P
roces przetwarzania danych osobowych
3. Informacja o Cookies (ciasteczkach)
4. Postanowienia końcowe

1. Administrator
Administratorem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony, tj.:
 • osób komunikujących się na dane kontaktowe podane na stronie,
 • osób komunikujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • osób zakładających konto internetowe,
 • osób składających zamówienie,

jest Fundacja Elewacja z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 30/105, 02-656, NIP 521 366 22 42, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000488790, dalej: my.

2. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. 

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 • Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 • Odbiorcy danych osobowych,
 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • Konsekwencje niepodania danych osobowych,
 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych
Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora
Okres przechowywania danych osobowych
 • Osoby komunikujące się z nami na dane kontaktowe podane na stronie
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem
 • Osoby komunikujące się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem lub zakończenia podejmowania działań zgodnie z Twoim życzeniem
 • Osoby zakładające konto internetowe
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzanie konta internetowego)
Do momentu wykonania umowy
 • Osoby składające zamówienie
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży produktów objętych naszą ofertą (obsługa złożonego przez Ciebie zamówienia)
Do momentu wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. wykonanie obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody księgowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy
 • Wszyscy interesariusze
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami
Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
 1. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszej strony internetowej i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np.:

 • administrowanie zasobami informatycznymi, w tym pocztą elektroniczną i stroną internetową, i ich utrzymanie, 
 • obsługa prawna, księgowa i podatkowa,

W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim:

 • sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu podjęcia działań zgodnie z otrzymanym przez nas zapytaniem,
 • usług kurierskich i pocztowych,
 • obsługi płatności on-line,
 • komunikacji z serwisami społecznościowymi, z którymi zintegrowana jest nasza strona (Facebook, Instagram).
 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak korzystać z rozwiązań dostawców usług informatycznych, których serwery znajdują się poza tym obszarem. W takim wypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów określonych w RODO, m.in. standardowe klauzule umowne, Privacy Shield. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wypełnienie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych TAK TAK TAK
 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie
wykonanie obowiązku prawnego

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego i rachunkowego
prawnie uzasadniony interes administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania 
3. Informacja o Cookies (ciasteczkach)
Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

FundacjaElewacja używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jeśli uważasz, że rejestracja plików „cookies” przez Twoją przeglądarkę narusza Twoją prywatność, możesz je wyłączyć dla określonej strony lub dla wszystkich stron odwiedzanych w Twojej przeglądarce.

Mozilla Firefox
W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Microsoft Internet Explorer
W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera
Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Apple Safari
W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

***

Serwis wykorzystuje pliki cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który dokonał rejestracji oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu.

4. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: strona@kwartalnikrzut.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.