kwartalnik rzut

Zawód – ankieta


Opracowanie graficzne: Marta Baranowska


Poniższe grafiki przedstawiają wyniki ankiety redakcyjnej, którą przeprowadziliśmy na początku 2018 roku. W ciągu kilku tygodni otrzymaliśmy odpowiedzi od ponad 1200 studentów i absolwentów wydziałów architektury z Polski i zagranicy. Badanie ograniczyliśmy do osób poniżej 35. roku życia, mających za sobą kilka, maksymalnie kilkanaście lat doświadczenia w pracy. Zdajemy sobie sprawę ze sztuczności tak zdefiniowanej granicy wieku, która w niewielkim stopniu przekłada się na realia funkcjonowania w zawodzie, ale pozwoliła nam ona z większą dokładnością przyjrzeć się młodszemu pokoleniu projektantów i warunkom ich zatrudnienia. Pytania, które zadaliśmy, podzielone były na trzy grupy. Pierwsza z nich odnosiła się do wyobrażeń i aspiracji związanych z zawodem architekta lub zawodami mu pokrewnymi, wykonywanymi przez znaczącą część badanych osób. Druga dotyczyła warunków pracy i codzienności funkcjonowania na polskim rynku, trzecia natomiast służyła analizie społeczności architektonicznej i jej wewnętrznej solidarności.